Milieuvergunning

Veel bedrijven hebben naast een bouwvergunning ook een milieuvergunning nodig. Tot 1982 werd dit de Hinderwetvergunning genoemd, later Wet milieubeheer. Tegenwoordig is de milieuvergunning, net als de bouwvergunning, onderdeel van de omgevingsvergunning.

Activiteitenbesluit

Veel (kleine) bedrijven vallen onder het Activiteitenbesluit. Volgens het Activiteitenbesluit kunnen bedrijven op basis van algemene milieuregels worden ingedeeld in drie categorie├źn (Type A, B en C). In welke categorie uw bedrijf valt is afhankelijk van de mate van milieuvervuiling. De categorie bepaalt of u een omgevingsvergunning milieu moet aanvragen, melding moet doen of bent vrijgesteld.

Agrarische bedrijven en milieu

Heeft u een agrarisch bedrijf? Dan moet u aan een aantal specifieke milieuregels voldoen om een milieuvergunning te krijgen. Agrarische bedrijven hebben te maken met de Wet ammoniak en veehouderij (Wav), de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) en de Natuurbeschermingswet 1998. Het Besluit huisvesting en de Mestwetgeving zijn geen onderdeel van de milieuvergunning, maar vallen onder toezicht van het Ministerie van Landbouw. In een aantal gevallen is het indienen van een melding voldoende. Meestal is dan het Besluit landbouw milieubeheer van toepassing.

Vergunningaanvraag

Wanneer u een omgevingsvergunning voor milieu aanvraagt moet u alle milieurelevante activiteiten van uw bedrijf beschrijven. Denk aan afvalstromen, geluid, gevaarlijke stoffen, vervoerbewegingen, energieverbruik en procesbeschrijving. Architectenbureau Henk Bakker heeft ruime ervaring met het aanvragen van milieuvergunningen. Wij kunnen u uitstekend begeleiden om uw aanvraag zo soepel mogelijk te laten verlopen. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.