Vergunningen

Architectenbureau Henk Bakker - Vergunningen

Als u wilt bouwen of verbouwen heeft u een vergunning nodig. Denk aan een sloopvergunning, een bouwvergunning, een milieuvergunning, een kapvergunning etc. Vroeger moest u iedere vergunning apart aanvragen. Tegenwoordig kunt u in één procedure alle vergunningen aanvragen die nodig zijn om uw bouwplannen te realiseren.

Omgevingsvergunning

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (afgekort: Wabo) vervangt, sinds 1 oktober 2010, ruim 25 vergunningen door één vergunning: de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning heeft betrekking op bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu.

Vergunningaanvraag

Een vergunning aanvragen kost tijd. Het is daarom belangrijk dat de aanvraag in een vroeg stadium en zo compleet mogelijk bij de gemeente wordt ingediend. Daarnaast is het noodzakelijk dat uw bouwplannen in het bestemmingsplan passen. Om te verkomen dat uw project onnodige vertraging oploopt is goed vooroverleg met de gemeente dus van groot belang.

Architectenbureau Henk Bakker heeft veel ervaring met het aanvragen van vergunningen voor bedrijven en particulieren. Wij zijn bekend met de diversiteit aan regels en weten waar u op moet letten. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.